Mapa del lloc web

Aquesta aplicació permet col·locar un mapa del nostre lloc web en qualsevol pàgina. Recordeu que per col·locar una aplicació podeu consultar l'apartat Afegir una aplicació. Un cop l'hem arrossegat a l'àrea, cliquem el botó de configuració () de l'aplicació:

Hi ha diferents paràmetres de configuració, però el més rellevant i que diferencia principalment aquesta aplicació de la de "Navegació" és que ens permet mostrar les pàgines ocultes.

L'opció "Mostra la plantilla" està reservada per a l'equipt tècnic i backoffice.