Link Scanner

La funció Link Scanner ens permet revisar que els enllaços de la nostra web siguin correctes i no estiguin trencats. És molt important utilitzar aquesta eina periòdicament i, de forma molt especial, quan hàgim afegit nous continguts a la nostra web.

Link Scanner revisa tots els continguts que tenim a la web, estiguin o no publicats en una pàgina. Encara que siguin continguts "amagats", és necessari que corregim tots els errors que trobem (i, si es tracta de continguts obsolets, aleshores cal que els esborrem).

 

Funcionament

Per accedir a l'eina, seleccionarem en primer lloc Administració > Contingut al menú contextual superior.

A continuació, dins la secció de Contingut, cercarem l'opció Link Scanner.

Ja estarem en disposició de cercar els enllaços trencats.

 

Indicarem primer què volem comprovar:

 • Content Types: tipus de continguts sobre els que volem fer la cerca (habitualment, serà "Contingut web").
 • Scan Links / Scan images: marcarem una o les dues opcions, segons si volem trobar enllaços trencats, imatges que no es troben, o ambdues coses alhora.
 • Opcions: Use web browser agent.

Fem clic al botó [Process] per començar la cerca.

Tipus d'errors

Al final del procés obtindrem una llista amb tots els enllaços que figuren en tots els continguts que hi ha a la nostra web (independentment que el contingut es visualitzi o no en alguna pàgina). Cadascun d'aquests enllaços va precedit d'un símbol, que ens indica la validesa de l'enllaç, segons aquesta llegenda:

Ens fixarem especialment en aquestes dues categories:

Working link with redirect code: Es tracta d'enllaços que, tot i ser   incorrectes, el lloc de destí és capaç de redirigir per evitar un "enllaç trencat". Aparentment, doncs, sembla que funcionen, però cal revisar-los sempre.Haurem de fer clic damunt l'enllaç i veure quin cas es dóna.

Es poden donar diferents situacions:

 • Quan l'enllaç comença per "www.upf.edu/...", cal eliminar aquesta primera part i deixar només la darrera part (sense protocol i domini).
  Exemple: "www.upf.edu/web/graus" s'hauria d'escriure "/web/graus" (no ens oblidem de la barra "/" inicial!).
 • Una adreça que ja no existeix pot estar rdeirigida a una altra adreça pel servidor de destí. Cal canviar l'enllaç per l'enllç correcte, ja que pot ser que en el futur el redireccionament deixi de funcionar.
  Exemple: si veiem que en clicar sobre "/mxina" es redirigeix a "/web/master-en-estudis-xinesos", cal corregir-ho.
 • Una adreça que ja no existeix, que el servidor de destí redirecciona a una pàgina d'error genèrica (tipus "Pàgina no trobada").
  Exemple: http://www.ibei.org/en/index.php?Itemid=3&lang=es&task=category&option=com_content&sectionid=1&id=2
 • Una adreça amb protocol "http://", que el servidor redirigeix al protocol segur "https://". Cal refer l'enllaç!
  Exemple: "http://www.gencat.cat" cal canviar-lo per "https://www.gencat.cat".

 

Broken link: Es tracta d'enllaços que han quedat trencats, sigui perquè la pàgina de destí ha estat esborrada, o per qualsevol altre motiu. S'han de reparar de totes totes!

 

Corregir els enllaços trencats

Per corregir un enllaç trencat cal editar el contingut on es troba. Es pot fer de la forma habitual, però també es pot fer directament des del propi Link Scanner, clicant sobre la icona de l'editor:

Editar