Nota: una pàgina per producte o servei

Cal establir l'arquitectura, és a dir, quina estructura té la web, de quines seccions i apartats consta, quina relació jeràrquica o de dependència tenen les diferents unitats de contingut i com s'arriba a cadascuna d'elles (la navegació).

També cal pensar en l'aspecte, estil i disposició dels continguts, és a dir, el disseny de la web.

L'arquitectura 

El disseny

Tot això sense oblidar que la nostra web ha de ser accessible.

L'arquitectura

Amb una estructura clara i entenedora l'usuari sap en qualsevol moment:

 • on es troba: pàgina, secció, apartat

 • com tornar a l'inici

 

Com ho aconseguim? 

 • Crear petites unitats de contingut homogeni:
  • evitem "refregits" de continguts ja existents
 • Establir relacions coherents entre les unitats de contingut:
  • seccions clares: una pàgina per producte o servei
  • nivells de contingut: sumari, apartats, enllaços interns

Arquitectura

Eines per fer agrupacions de continguts:

Un cop fet això, tindrem l'arquitectura de la web: principals apartats i navegació global.

El dissenyFem "benchmarking"

El disseny de les webs UPF segueixen unes pautes per tal d'adequar-se a la identitat corporativa de la Universitat. Tot i això, hi ha alguns elements que pots escollir:

 • Et calen imatges a mida (logos, bàners)? Fes la sol·licitud a Serveis Gràfics.
 • Quines webs t'inspiren? Pots mirar què fan altres webs d'àmbits similars al teu. Exemples:
 • Estableix l'esquema de cada pàgina:
  • Divideix la pantalla en quadrants i reserva la part superior esquerra per a la informació més rellevant.
 • Eines per saber com estan fetes altres webs: