Idiomes

Una mateixa web pot tenir diferents idiomes. En el moment de crear-la es defineix:

  • Quin és l’idioma principal (és a dir, en quin idioma es crearan els nous continguts).
  • En quins idiomes està disponible (es gestioaran com a traduccions de l'idioma principal)
  • Quin és l’ordre de preferència en què es mostraran els continguts.

(En qualsevol moment de la vida de la web es pot afegir un nou idioma)

Quan un visitant consulti la nostra web, Liferay la mostrarà inicalment en l’idioma que la web té definit com a idioma principal, si canvia l'idioma seguirà navegant per la web en l'idioma que ha escollit. Ara bé, quan estem identificats a Liferay, el sistema ens intenta mostrar els continguts en l’idioma que el nostre usuari de Liferay té definit com a preferent. En cas que la web en qüestió tingui com a idioma principal un de diferent ens apareixerà un missatge d’avís.

És important saber que les URL de Liferay no canvien per a les diferents versions idiomàtiques de les pàgines web i que en crear les traduccions d'un contingut no s'han de modificar mai els enllaços.

A l'hora de fer difusió d'una pàgina web, excepcionalment podem forçar que es mostri en un idioma concret, amb independència de les preferències de navegació de l’usuari, indicant l’idioma en la URL de la manera següent:

  • http://www.upf.edu/ca/lamevaweb força que es mostri en català.
  • http://www.upf.edu/es/lamevaweb força que es mostri en castellà.
  • http://www.upf.edu/en/lamevaweb força que es mostri en anglès.

 

És important limitar l'ús d'aquesta opció perquè introdueix distorsió en les estadístiques de visites a la web.