Gestió d'usuaris

  • Els permisos a Liferay s'assignen a nivell de lloc web. 
  • Si el que et cal és donar accés a una intranet a un grup d'usuaris, demana'ns-ho via CAU.
  • Si has de donar permisos d'accés a usuaris externs de la UPF, fes abans la petició d'autorització a SAU al teu suport administratiu per tal que els usuaris puguin accedir a Liferay de la mateixa manera que ho fan els usuaris UPF.

Per afegir i esborrar usuaris i donar-los permisos d'edició o de visualització a la teva web o intranet, ves al menú Administració > Usuaris.