Gestió d'usuaris

  • Els permisos a Liferay s'assignen de forma separada a cada lloc web. 
  • La gestió dels permisos l'ha de fer normalment el Site Owner ("propietari/ària") de la web. (Si tens perfil de Site Administrator, podràs donar només permisos d'edició, però no d'administració).
  • Si has de donar permisos d'accés a usuaris externs a la UPF, cal que abans facis la petició d'autorització a SAU al teu suport administratiu, per tal que puguin accedir a CampusGlobal de la mateixa manera que ho fan els membres de la UPF.

El procés de donar d'alta un usuari té dos passos:

  1. Afegir l'usuari com a membre de la web o intranet.
  2. Donar-li el rol adequat segons la funció que hagi de fer: editar o administrar.

Per gestionar-ho, ves al menú Administració > Usuaris.