Cal complir la normativa de Protecció de dades de caràcter personal en l'elaboració i gestió dels formularis.

Abans de pensar en un formulari, valora si en tens prou amb una adreça de contacte o un enllaç al CAU (Centre d'Atenció a l'Usuari).

Per cobrir necessitats específiques, com per exemple gestionar inscripcions, utilitza Eventum.

Per posar formularis a la web de forma molt ràpida i senzilla pots utilitzar Google Forms. Només necessites un compte de correu electrònic @upf.edu que pot ser el teu compte personal o bé un compte genèric (grup de recerca, servei, secretaria del màster, etc.)

Entre les funcions que permeten els formularis de Google hi ha les següents:

  • Els formularis poden estar restringits a la comunitat universitària (@upf.edu) o oberts a tot el món.
  • A més de les preguntes (de text, selecció múltiple, desplegables, etc.), el formulari pot incloure imatges i vídeo.
  • Les respostes poden ser autenticades (recollim l'adreça de correu) o anònimes.
  • Pots inserir el formulari dins la pàgina web o pots presentar-lo com un enllaç.
  • Pots rebre una notificació per correu electrònic cada cop que hi hagi una nova resposta.
  • L'usuari pot adjuntar arxius a la resposta.
  • L'usuari pot rebre opcionalment un correu amb la seva resposta.
  • Pots consultar directament les respostes, sigui en forma de resum o de forma individualitzada.
  • Pots descarregar les respostes en un full de càlcul de Google, imprimir-les o fer-ne un PDF.

En realitat, és més senzill del que sembla: a l'ajuda de GoogleForms trobaràs tota la informació.