Fitxa de grau

La Fitxa de grau és un contingut estructurat especial que té com a finalitat sistematitzar la informació que s'ofereix als futurs estudiants de grau de la UPF.

L'ús i l'actualització d'aquesta estructura de contingut està limitat a les Unitats de Coordinació Acadèmiques (UCA) i està supervisat per l'equip de serveis web. Aquestes fitxes es mostren tant a les webs de les UCA com a la web de promoció de graus.

Com es veu

Com un fitxa a dues columnes amb àrees d'informació diferenciades.

 

Com un fitxa a una columna amb àrees d'informació diferenciades.


Com es crea

Com s'esborra

Com s'edita

Si tens permisos d'edició a la web de la UCA, pots editar aquest contingut accedint a la pàgina i fent servir el botó Edita que trobaràs a la part dreta de la fitxa, sota els segells de qualitat.

És important mantenir la coherència en la informació que posem en aquestes fitxes, per tant, si has d'emplenar una fitxa nova, t'aconsellem que miris abans com estan fetes la resta de fitxes de la teva i de les altres UCA.

Segueix sempre les indicacions de Ús de l'editor de contingut HTML per estalviar-te maldecaps.

 

A més dels camps de Títol de l'estudi i Imatge de fons de la capçalera, la fitxa té 3 àrees d'informació:

 1. Dades bàsiques del grau
 2. Contacte i informació addicional
 3. Descripció del grau

a. Dades bàsiques del grau

Aquest grup de camps es mostren a la zona destacada de la fitxa i quasi tots són camps HTML en què hi podrem posar enllaços si cal:

 • Durada (Obligatori)
 • Preu (Obligatori).
  Text recomanat:
  "xxx € (preu orientatiu del 1r curs per a estudiants de la UE. Totes les tipologies)"
  "xxx € (precio orientativo del 1er curso para estudiantes de la UE. Todas las tipologías)"
  "xxx € (Approximate price of the 1st course for EU students. All types)"
 • Places (Obligatori)
 • Admissions (Obligatori)
  Cal posar el següent text enllaçat a la pàgina d'admissió:
 • Branca de coneixement (Obligatori)
 • Horaris (Obligatori)
 • Calendari (Obligatori)
 • Crèdits (Obligatori)
 • Idiomes (Obligatori)
 • Lloc (Obligatori)
 • Organització (Obligatori)

b. Contacte i informació addicional

En aquest grup es mostren enllaços per ampliar informació sobre el grau o enllaços a continguts relacionats. Alguns dels enllaços són comuns a totes les fitxes, els altres els hauràs de personalitzar per a cada grau:

 • Web de la facultat (enllaç): indica la URL sense domini de la web del centre que ofereix el grau (p.e. /web/biomed, /web/politiques)
 • Sol·licita informació (enllaç): normalment deixarem aquest camp buit i a la fitxa s'enllaçarà el CAU d'Atenció acadèmica a l'estudiant. En algun cas molt excepcional es pot indicar una altra URL.
 • Descarregar PDF: permet enllaçar el fullet informatiu del grau que dissenya cada any la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI). Contacta amb la UCPI per obtenir-lo i quan el tinguis pujat copia la URL en aquest camp. Si no indiques cap URL, no es mostrarà l'enllaç.
 • Informació per a l'estudiant: indica la URL on hi ha la informació per als estudiants que ja estan matriculats en aquest grau.
 • Segells: és un camp HTML on pots col·locar les imatges dels segells de qualitat de la titulació. S'ha de posar el segell en català, castellà i anglès i s'ha d'enllaçar a la pàgina corresponent de la web EUC (Estudis Universitaris de Catalunya).
 

c. Descripció dels estudis

Al tercer grup de camps hi ha tot un conjunt de camps que descriuen amb detall els diferents aspectes dels estudis de grau. Alguns d'aquests camps estan predefinits i es mostren sempre en el mateix ordre. Al final dels camps predefinits, pots afegir els camps lliures que necessitis en l'ordre que vulguis.

Tots els camps de descripció poden ser un text HTML o bé un enllaç a altres pàgines o arxius.

 • el camp de text HTML és el prioritari, per tant, si aquest camp té contingut, sempre es mostrarà el contingut dins d'un camp desplegable:

   
 • si emplenes el camp d’enllaç (el camp de text ha de quedar buit), es veurà així:

   
 • Si no emplenes cap dels dos camps, no es mostrarà res. 

Al camp Plans docents de les assignatures has de fer un enllaç al DOA amb els models següents, personalitzant el codi centre (CENTRE), el codi d'estudi (ESTUDI) i l'any (AAAA):

 • [CA]: https://gestioacademica.upf.edu/doa/consultaPublica/look[conpub]BuscarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_centro=CENTRE&_estudio=ESTUDI&_anoAcademico=AAAA
 • [ES]: https://gestioacademica.upf.edu/doa/consultaPublica/look[conpub]BuscarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_centro=CENTRE&_estudio=ESTUDI&_anoAcademico=AAAA
 • [EN]: https://gestioacademica.upf.edu/doa/consultaPublica/look[conpub]BuscarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=en.GB&_centro=CENTRE&_estudio=ESTUDI&_anoAcademico=AAAA

Com es tradueix

Exemples