Editor de continguts

Aquesta aplicació està reservada als equips de suport web de les unitats d'informàtica de cada campus. Com a usuari, qualsevol canvi que hi realitzis serà sota la teva responsabilitat.

Si tens cap necessitat, dubte o problema al voltant d'aquest tema et pots posar en contacte amb la unitat d'informàtica del teu campus, ja sigui via CAU o telefònicament.