Editar continguts

Un cop creat un contingut es pot modificar fent clic al botó "Edita", situat a la part inferior esquerra.

 

Per a un ús correcte de l'editor, els estils, etc., consulta el document Ús de l'editor de continguts

 

Recorda que si els controls d'edició estan desactivats, aquesta opció no apareixerà.

La pantalla d'edició és la mateixa que la de creació de contingut.

 

 

A la part dreta es troba un menú amb diferents pestanyes. La informació corresponent de cadascuna d'elles es troba a les següents seccions: