Editar i traduir un contingut

​Per poder editar un contingut, accedeix a la teva web amb una sessió de Campus Global oberta. A la capçalera de la web trobaràs la barra d'edició i administració del lloc web. La icona de l'ull obert o tancat permet mostrar o amagar els controls d'edició. Per editar, assegura't que l'ull estigui obert.