Desplegables

Permet incorporar informació diversa en un únic contingut, organitzada en forma de desplegable (o, també, en forma de pestanyes).

S'utilitza per estructurar informació que es presenta a l'usuari de forma alternativa (p. ex., en una pàgina de pràctiques, l'estudiant podrà triar les pràctiques del seu estudi). No s'utilitza, en canvi, per estructurar una informació que s'hagi de llegir seqüencialment (p. ex., el calendari o els diferents estadis d'un procés). Un apartat pot contenir text o ser un enllaç.

De forma preferent s'utilitza el format desplegable. En alguns casos es pot configurar com a pestanyes (p.e. si són poques i els títols són curts; en format mòbil i en monitors petits es mostra sempre com a desplegable).

Per defecte, el contingut es crearà en format pestanyes i recomanem canviar la configuració per mostrar-lo com a desplegable.

Com es veu

Com un seguit de títols desplegables; l'últim és un enllaç.

 

Com unes pestanyes clicables; l'última és un enllaç

Com un seguit de títols desplegables (encara que es configuri com a pestanyes)

Com es crea

Com d'esborra

Com s'edita

Opcions per editar el contingut

 • des d'Administració > Continguts localitzant-lo a la carpeta corresponent
 • des de qualsevol pàgina de la web on es visualitzi aquest contingut, amb el botó Edita

Segueix sempre les indicacions de  Ús de l'editor de contingut HTML per estalviar-te maldecaps.

Canvi de visualització

En el moment d'editar el contingut, ja podem canviar el format a desplegable (recomanat), seleccionant la plantilla corresponent:

Selecció del tipus de plantilla

Es pot triar entre:

 • Desplegables (recomanat)
 • Pestanyes

El canvi es pot fer en qualsevol moment, en el moment de crear el contingut o més endavant.

Parts del contingut

 • Títol (Obligatori): Nom intern del contingut. Cal que sigui molt descriptiu, per tal de poder identificar-lo ràpidament.
 • Text lliure 1: espai on podem escriure una presentació del contingut, un resum, etc. Es pot deixar en blanc.
 • A continuació, ens apareix un camp doble en forma de "fitxa". La fitxa representa el primer apartat, que pot ser un text o un enllaç. Així, podem indicar:
  • Nom pestanya: Títol de l'apartat (pestanya o desplegable).
  • Contingut: Si l'apartat no és un enllaç, escriurem aquí el text.
  • Extern: Si l'apartat ha de ser un enllaç extern, marcarem aquesta casella.
  • URL: Si la casella anterior està marcada, escriurem aquí la URL de destí. Si és a una web o document de la UPF, recorda que no es posa mai el domini (p. ex., https://www.upf.edu /web/matricula/).
 • A partir d'aquí, podem afegir (o, si escau, eliminar) apartats.

  Document amb apartats
 • Per afegir un segon apartat, cal clicar el signe + . L'apartat s'afegeix a continuació del primer.
  • Per afegir apartats successius, clicarem el signe +.
   El nou apartat s'afegirà a continuació de la que hem clicat. Així, podem afegir apartats al final, o bé intercalar-ne entre dos ja existents.
  • Per eliminar un apartat, hem de clicar el signe - . S'esborrarà amb tot el seu contingut!
 • Text lliure 2: espai on podem escriure una conclusió del contingut, notes explicative, etc. Es pot deixar en blanc.

Com es tradueix

Exemples