Contingut web bàsic

El contingut web bàsic és el que faràs servir en la gran majoria dels casos. Permet afegir text amb imatges i enllaços en format HTML a qualsevol pàgina. 

Com es veu

Com un text estructurat en títols de diferent nivell, enllaços i imatges.

Com un text estructurar en títols de diferent nivell, enllaços i imatges, adaptat al format mòbil.


Com es crea

Com s'esborra

Com s'edita

Opcions per editar el contingut

  • des d'Administració > Continguts localitzant-lo a la carpeta corresponent
  • des de qualsevol pàgina de la web on es visualitzi aquest contingut, amb el botó Edita

Segueix sempre les indicacions de  Ús de l'editor de contingut HTML per estalviar-te maldecaps.

Parts del contingut

  • Títol (Obligatori) del contingut: identifica el contingut dins del teu lloc web.
  • Contingut: és un camp únic, on pots escriure el text que es mostrarà a la pàgina.

Com es tradueix