Contingut web

Aquest apartat és on trobem tot el llistat de continguts existents al nostre site.

És molt important tenir en compte que un contingut d'aquesta llista només serà visible als visitants del lloc web si està col·locat a una pàgina del site.

Repassarem aquest apartat sempre tenint en compte que tenim el mode de llistat en "Llistes" tal i com s'indica a Mode de llistat. A continuació veurem les diferents accions que podem dur a terme: 

 

Botó "Afegeix"

Aquest botó ens permet afegir continguts.

La gran diferència amb la resta de mètodes per afegir continguts (vegeu Afegir continguts) és que els continguts queden al llistat d'administració del site sense estar publicats a cap pàgina. Pot ser molt útil en els casos en què necessitem treballar amb el contingut durant un període llarg de temps abans de publicar-lo definitivament a una pàgina.

Quan cliquem el botó "Afegeix" es desplega la possibilitat d'afegir tots els tipus de continguts a excepció de les "fitxa persona", que s'administren des de l'apartat "Adsicrpicion".

Abans de crear un contingut reviseu Tipus de continguts ja que hi pot haver certes directrius que cal que segueixin depenent de l'estructura de contingut.

Al desplegable també tenim l'opció de crear carpetes. Es recomana la creació de carpetes per tenir endreçats els documents i fer més fàcil la seva localització. Un criteri molt recomanable és crear tantes carpetes com seccions tinguem en el menú de navegació de pàgines del site.

Finalment cal tenir en compte que en funció dels permisos que tinguem com a usuari pot ser que veiem més o menys tipus de continguts al desplegable.

 

Botó "Ordena per"

Podem invertir l'ordre del llistat segons la data de creació o de modificació dels continguts. També es pot fer directament sobre les capçaleres de les columnes de data.

 

Botó "Administra"

Opció deshabilitada o d'ús reservat per a l'equip tècnic i backoffice

Aquesta secció està reservada a l'equip tècnic i backoffice del Servei d'Informàtica. Com a usuari, qualsevol canvi que realitzis en aquesta secció serà sota la teva responsabilitat.

Si tens cap necessitat, dubte o problema al voltant d'aquest tema et pots posar en contacte amb la unitat d'informàtica del teu campus via CAU per tal que ho puguin escalar a l'equip tècnic.

 

 

Mode de llistat

Amb aquest botó podem canviar el mode de llista de continguts. Es recomana sempre tenir-lo en mode "Llistes".

 

Accions sobre un contingut

Cada contingut disposa d'un botó desplegable des d'on hi podem realitzar diferents accions.

  1. Edita: podem editar el contingut tal i com s'explica a Editar continguts.
  2. Mou: permet moure un contingut a una carpeta que haguem creat. Al punt Botó "Afegeix" d'aquesta mateixa pàgina es recomana tenir els continguts organitzats en carpetes amb l'objectiu de facilitar la gestió com a administradors. El fet de moure un contingut a una altra carpeta no té cap implicació si aquest contingut es visualitza a una pàgina del nostre site ja que és una acció administrativa interna  totalment independent a la publicació de continguts a pàgines.
  3. Permisos: Aquesta secció està reservada a l'equip tècnic i backoffice del Servei d'Informàtica. Com a usuari, qualsevol canvi que realitzis en aquesta secció serà sota la teva responsabilitat.
  4. Previsualització: ens permet veure el contingut.
  5. Mostra l'historial: permet veure les 10 últimes revisions d'un contingut i, si s'escau, recuperar-ne una en concret. Una revisió és un estat d'un contingut anterior a una modificació que hem fet al contingut. Si tens cap necessitat, dubte o problema al voltant d'aquest tema et pots posar en contacte amb la unitat d'informàtica del teu campus via CAU.
  6. Còpia: permet fer una còpia o duplicat exacte del contingut.
  7. Caduca: permet caducar immediatament un contingut. Si el contingut està present en una pàgina, en caducar-lo deixarà de ser visible als usuaris de la web. Si el volem tornar a "descaducar", l'haurem d'editar i tornar a publicar.
  8. Mou a la paperera de reciclatge: permet moure un contingut a la paperera tal i com s'explica detalladament a l'apartat Esborrar continguts.

 

Filtres de llistat

En aquesta capseta hi trobem diferents filtres sobre el llistat de continguts. Només utilitzarem:

Inici: botó que ens permet reinicialitzar el llistat si hem aplicat algun filtre anteriorment. També té un petit desplegable que ens permet afegir una carpeta i dos botons més que no s'han d'utilitzar: "Subscriviu-vos" i "Permisos".

Navega per estructura: ens permet filtrar el llistat per un tipus de contingut concret. Per exemple, ens post ser molt útil si volem veure totes les notícies que tenim al nostre site.