L’editor de Liferay és molt senzill d’utilitzar. Per poder fer canvis, bàsicament has de tenir en compte el següent:

 • Has de tenir oberta una sessió de CampusGlobal.
 • A la capçalera de la web trobaràs la icona d’un ull, que pots clicar per deixar-lo “obert” (per veure els controls d’edició) o “tancat” (per ocultar-los i veure la web com des de fora).

 

 • Al peu de cada text robaràs les opcions d’edició. Per editar el text cal clicar a Edit

 

Veuràs que l’editor és molt semblant a la d’altres programes. Només cal que tinguis present el següent:

 • Utilitza els estils propis de la web per a les capçaleres – començant per “Heading 2”. Això és molt important tant per el bon posicionament de la web a Google com per raons d'accessibilitat.

 • NO pots modificar mida, color ni tipografia de la lletra, ja que això interferiria amb els estils propis de la UPF.

 • Pots utilitzar negretes i cursives, però NO subratllats (ja que el subratllat indica que es tracta d’un enllaç, i es fa de forma automàtica)

 • Quan enganxis text, fes-ho SEMPRE amb l’opció “Paste as plain text“, per evitar copiar involuntàriament codi HTML que interferiria amb els estils de la web.

 • A la web no justifiquem mai el text a dues bandes; per facilitar la visualització en dispositius mòbils deixarem sempre l'alineació a l'esquerra que es fa per defecte.

 • No utilitzis mai taules per maquetar un contingut. Les taules només s'han de fer servir en casos molt excepcionals per mostrar dades tabulars. Per a la resta de casos, utilitza el contingut Taula de 2 columnes.
   

Si et trobes amb un text que no compleix els punts anteriors (està mal justificat, té canviades les mides i colors de la tipografia, etc.), es pot netejar seleccionant tot el text i fent clic al botó "Elimina Format".

Botó Netejar format

 

Finalment, no t’oblidis de publicar els canvis amb el botó Publish.