Ús de l'editor de contingut HTML

L’editor de continguts que incorpora Liferay és un editor de propòsit general molt semblant al que fan servir altres programes. Moltes de les opcions d'estil que ofereix no les has de fer servir, ja que és important que respectis els estils predefinits de la web UPF, d'aquesta manera es pot garantir que la teva web evolucionarà de forma harmònica quan evolucioni la web de la UPF.

 

Tingues sempre present:

 • enganxa sempre el text "sense format"
 • utilitza correctament els estils de títol i de text destacat
 • deixa el text amb l'alineació per defecte a l’esquerra
 • pots utilitzar taules, però només per tabular dades
 • utilitza la llista de punts o llista numerada
 • quan enllacis una pàgina o document del domini UPF, cal ometre el domini https://www.upf.edu (p. ex. /web/matricula, /web/traduccio/graus)
 • no enganxis mai el text directament (Ctrl+V)
 • no canviïs mai ni la mida ni el color de la lletra
 • no justifiquis mai el text
 • no utilitzis taules per maquetar text o imatges
 • no escriguis guionets, asteriscs, etc. o nombres per fer una llista