Categories

Els Diccionaris i Categories ens serveixen per organitzar la informació del nostre site. Ens permetran identificar el contingut per tal de filtrar-lo o localitzar-lo.

Des d'aquesta pàgina podem:

  • Afegeix vocabulari: Ens permet crear un vocabulari nou on inclourem les categories.
  • Afegeix una categoria: Ens permet crear categories.
  • Accions: Permet aplicar la mateixa acció si tenim seleccionats múltiples categories o diccionaris.
    •  Esborra: Elimina, de manera permanent, la nostra selecció.

Afegir o editar un vocabulari:

En afegir un vocabulari nou, haurem de definir:

Nom: Nom del Diccionari. (Accepta traduccions)

Descripció: Una breu descripció del vocabulari. No serà visible a l'hora d'aplicar categories en els continguts. (Accepta traduccions)

Permet múltiples categories: Si marquem aquesta opció, l'usuari podrà, en un mateix contingut, aplicar diferents categories del mateix diccionari. Si la deixem desmarcada, només en podrà seleccionar una.

Tipus de contingut associat: Permet indicar a quin contingut pertany aquest vocabulari, i si és obligatori o no.
Per exemple: podem fer un vocabulari de "Camp d'estudi" per al contingut "Persona".

Visible per: Aquest camp ens permet definir per a qui serà visible el vocabulari. És important que, si volem que els usuaris externs puguin veure'l, marquem l'opció "Qualsevol persona (Funció Guest)".

 

Afegir o editar una categoria:

En afegir una categoria nova podrem definir:

Nom: Nom de la categoria (Accepta traduccions)

Descripció: Una breu descripció de la categoria. No serà visible a l'hora d'aplicar categories en els continguts. (Accepta traduccions)

Per al vocabulari: Indica a quin vocabulari pertany la categoria.

Visible per: Aquest camp ens permet definir per a qui serà visible la categoria. És important que, si volem que els usuaris externs puguin veure-la, marquem l'opció "Qualsevol persona (Funció Guest)".

 

Afegir una subcategoria:

Per afegir una subcategoria hem de seleccionar el vocabulari, després la categoria principal, i finalment ens apareixerà l'opció "Afegeix una subcategoria" a la part dreta de la pantalla.