Xifres

S'utilitza per destacar visualment indicadors numèrics, però només quan aquests indicadors són molt rellevants per al contingut de la web. Les xifres han de tenir com a màxim 3 dígits i tenen una descripció associada.

El carrusel de xifres només pot anar de costat a costat de la pàgina. La imatge de fons s'ha de pujar prèviament a Administració > Contingut > Documents i fitxers multimèdia. Preferentment, ha de ser una fotografia de mida recomanada: 1300 x 650 px i màxim 200 kb, en format JPG.

 

Com es veu

Com una imatge de fons amb blocs de 2, 3 o 4 indicadors numèrics que passen en forma de carrusel. Hi ha dos formats: gran i petit.

Gran:

Petit:

Com una imatge de fons indicadors numèrics que passen d'un en un en forma de carousel. Hi ha dos formats: gran i petit.

Gran:

Petit:

Com es crea

Com s'esborra

Com s'edita

Si la teva web és en diferents idiomes, recorda editar les traduccions per adaptar els textos a cada versió.

Característiques generals

 • Títol (Obligatori). Títol intern, que no es mostra. Si tenim diferents Carousel de xifres en una mateixa web, cal utilitzar noms ben descriptius.
 • Tamany: Gran o Petit. Determina l'espai que ocuparà el corousel a la pàgina.
 • N. de dades a mostrar en desktop: (2, 3 o 4) en un ordinador les xifres es mostren en blocs segons el nombre indicat.
 • Imatge de fons: S'ha d'haver pujat abans a una carpeta d'Adminstració > Contingut > Documents i fitxers multimèdia i se selecciona mitjançant el botó Seleccioneu. Les imatges han de respectar les mides i formats que es descruen a l'inici.
 • Imatge de fons mòbil: És opcional. Podem escollir una imatge específica per a dipositius mòbils
 • Títol: És opcional. Permet posar un títol al carousel de xifres. Ha de ser un text curt, ja que el cos de lletra és gran.
  Subtítol: És opcional. El cos de lletra és més petit i es mostra com a capçalera del bloc de xifres.

Botó 1 i Botó 2

Es poden afegir opcionalment, fins a dos botons amb enllaços.

 • Text: Text que mostra el botó. Ha de ser clar i concís.
 • Enllaç: Enllaç al qual es dirigirà l'usuari en clicar el botó. Si és un recurs extern (formulari, vídeo) cal introduir la URL corresponent.

Característiques de cada dada

Cada dada està representada per una fitxa que conté diversos camps i dos controls:

 • (+) per afegir una dada immediatament darrere.
 • (-) per eliminar la dada(en totes les llengües).
 • No es pot afegir una dada davant de la primera, cal sobreescriure-la.

Camps

 • Text: descripció de la xifra
 • Valor: xifra amb un màxim recomanat de 3 dígits

Com es tradueix

Exemples