Carousel destacats

El contingut tipus Carousel destacats ens permet fer una llista visual d'enllaços a pàgines destacades de la nosstra web (o a d'altres webs, si és necessari). Pot adoptar diferents formats, segons la necessitat de cada cas: carousel o graella; amb imatge o sense imatge.

Si vols utilitzar imatges, cal que les tinguis prepardes al teu PC (no cal haver-les pujat prèviament). La mida correcta és de 450 x 300 px; imatges massa grans penalitzen la càrrega de la pàgina. Han de ser fotografies genèriques (no bànners ni cartells), que actuen com a fons i s'adapten automàticament segons el dispositiu que utilitza l'usuari.

Com es veu

Carousel amb imatges.

Carousel amb text.

Graella amb imatges.

Graella amb text.

Carousel amb imatges.

Carousel amb text.

Graella amb imatges.

Graella amb text.

Graella amb text, vista mòbil

 

Com es crea

 

Com s'edita

Canvi de visualització

El format per defecte és "Carousel destacats amb imatge", però en el moment de crear el contingut (o en modificar-lo posteriorment) es pot canviar la forma de visualització. Sota l'epígraf Plantilla, fes clic al botó Seleccioneu:

Canvi de visualització

Es mostra una llista amb els 4 formats disponibles. Clica el botó Trieu per fer el canvi.

 • Carousel destacats CG (No s'utilitza; reservat per Campus Global).
 • Graella Destacats amb text
 • Graella Destacats amb imatge
 • Carousel Destacats amb text
 • Carousel Destacats amb imatge

 

Completar el contingut

Disponible per aquest idioma: Ha d'estar sempre marcat. Només es canvia en casos molt excepcionals.
 • Títol (Obligatori): Nom intern del contingut. Ha de ser clar i concís, que ens permeti identificar-lo fàcilment.
 • N. de dades a mostrar en desktop: Nombre d'imatges o pastilles de text que es mostren simultàniament, si el format és carousel (tanmateix, la visualització definitiva dependrà del tipus de dispositiu que utilitzi l'usuari). En format graella, les columnes sempre són 3. Si el nombre d'ítems supera aquesta xifra, aniran rotant.

A continuació, tindrem una fitxa per a cadascun dels ítems del carousel o graella. Per afegir un ítem, cal clicar el símbol + al capdamunt de la fitxa; per esborrar l'ítem, cal clicar el símbol .

Per a cada ítem, hem de completar el següent:

 • Ordre: En quina posició apareix aquest ítem. Ens permetrà reordenar els ítems sempre que vulguem (p.e., destacar-ne algun a principi de curs). Es recomana numerar de 10 en 10 (10, 20, 30...) per facilitar inserir un element al principi o entre dos ja existents (pe., si volem incorporar un ítem abans del primer, 10, podem numerar el nou amb un 5).
 • Titular: Nom de la pàgina o document que volem enllaçar.
 • Enllaç: URL on es dirigirà l'usuari en clicar l'ítem. Si és a una web o document de la UPF, recorda que no es posa mai el domini (p.e., https://www.upf.edu /web/matricula/).
 • Imatge: Només té sentit si el format triat és carousel o graella amb imatge. La pots pujar directament des del PC fent clic al botó Tria un fitxer. Recorda que les mides han de ser 450 x 300 px i ha de ser una fotografia (ni bànner ni cartell).

Exemples

 • En format carousel amb imatges, per destacar pàgines interiors de la web: Matrícula del grau
 • En format graella amb imatges, per enllaçar amb d'altres webs: CIREP (Més informació).