Contacte

Permet afegir d'una forma estàndard les dades de contacte del Servei o persona responsable de la web. Normalment es situa a la home de la web, sota l'slider, però es pot posar també en pàgines interiors, acompanyant altres continguts. Una web pot tenir diferents caixes de contacte, en diferents pàgines, si fan referència a diferents serveis amb dades de contacte també diferents.

Com es veu

Com una caixa amb les dades de contacte del servei, grup de recerca, persona, etc. de la web.

Com una caixa amb les dades de contacte del servei, grup de recerca, persona, etc. de la web.
La ubicació dependrà de la seva posició respecte d'altres elements.

Com es crea

Com s'esborra

Com s'edita

Es permet informar els camps següents:

  • Títol (Obligatori): És el títol del contingut, que es mostra com a títol de la caixa de contacte. Podem escriure simplement "Contacte" o detallar una mica més.
  • TextLliure1: Text que es mostra al principi de la caixa de contacte.
  • Departament: Ens (departament, unitat, grup de recerca, etc.) al que pertany la web. Es mostra en engreta.
  • Edifici: Selecciona l'edifici. A la caixa de contacta, es mostrarà l'adreça oficial completa. 
  • Despatx: Per motius de protecció de dades personals, aquesta informació no es permet mostrar a la web. Convé, per tant, deixar el camp en blanc.
  • Telefon, FaxCorreu: Aquests camps permeten informar el telefon, fax i/o adreça de correu de contacte. Per afegir-ne més d'un, cal clicar la icona + que apareix a la part superior dreta.
  • TextLliure2: Text que es mostra al final de la caixa de contacte. És habitual posar-hi les icones de les xarxes socials de contacte (Twitter, Linkedin, Facebook...) i serveis externs de publicació i recerca (ORCID, GoogleScholar...). També pot haver-hi botons d'accés a formularis i altres recursos.

Les icones de xarxes socials i els botons han de seguir el model estàndard de la web de la UPF. Si voleu afegir-ne, adreceu-vos si us plau a Serveis Web a través del CAU.

Segueix sempre les indicacions de  Ús de l'editor de contingut HTML per estalviar-te maldecaps.

Com es tradueix

Exemples

  • Caixa de contacte a la home d'una web, amb dos botons (l'Arxiu). 
  • Caixa de contacte a la home d'una web pesonal, amb icones de xarxes socials (Josep Capdeferro).