Aplicacions

Seguint el fil d'aquesta guia, en els temes anteriors hem vist com crear i configurar una pàgina des de l'administració del site. Una pàgina nova d'entrada no presenta cap mena de contingut ni funcionalitat per sí sola. Necessitem dotar-la de funcionalitats (des de mostrar un simple contingut fins a llistar les dades del Portal de producció científica). És aquí on entren en joc les aplicacions.