Aplicacions

Quan creem una pàgina nova, d'entrada no presenta cap mena de contingut ni funcionalitat. Necessitem dotar-la de funcionalitats (des de mostrar un simple contingut fins a llistar les dades del Portal de producció científica). És aquí on entren en joc les aplicacions.

  • Les pàgines de contingut a Liferay són només contenidors buits.
  • Els continguts són les peces d'informació que es visualitzen a les pàgines de contingut mitjançant algunes aplicacions.
  • Les aplicacions permeten afegir funcionalitat a una pàgina de contingut: