Aplicacions

Quan creem una pàgina nova, d'entrada no presenta cap mena de contingut ni funcionalitat. Necessitem dotar-la de funcionalitats (des de mostrar un simple contingut fins a llistar les dades del Portal de producció científica). És aquí on entren en joc les aplicacions.

  1. Les pàgines de contingut a Liferay són només contenidors buits.
  2. Les aplicacions permeten afegir funcionalitat a una pàgina de contingut.
  3. Els continguts són les peces d'informació que es visualitzen a les pàgines de contingut mitjançant algunes aplicacions.

Llistat d'aplicacions

Quan creem una pàgina nova d'entrada no presenta cap mena de contingut ni funcionalitat. Necessitem dotar-la de funcionalitats (des de mostrar un simple contingut fins a llistar les dades del Portal de producció científica). És aquí on entren en joc les aplicacions.

De totes les aplicacions disponibles a Liferay, a la web de la UPF fem servir només les següents:

Administració d'aplicacions