Accés al portal

Si has de donar permisos d'accés a usuaris externs de la UPF (investigadors d'altres universitats, professors visitants, col·laboradors externs, etc.) cal que aquests usuaris comptin amb un número identificador a SAU. Fes la petició d'autorització a SAU al teu suport administratiu per tal que els usuaris puguin accedir a la plataforma Liferay de la mateixa manera que ho fan els usuaris UPF.

Accés per a usuaris UPF

La plataforma web de Liferay és el portal institucional amb tots els sites de la UPF. A l'hora d'editar i crear continguts per les vostres webs i intranets cal que entreu al Campus Global amb el vostre usuari habitual de Campus Global:

Un cop a dins el Campus Global, si desplegueu el menú principal, veureu el botó "Els meus llocs web":

Menú esquerre Campus Global

 

Aquesta opció mostra una pàgina que llista tots els sites de liferay als quals se us ha assignat algun tipus d'accés, ja sigui com a administradors, editors o permís de lectura a intranets privades.