Accés al portal

 

Accés per a usuaris UPF

La plataforma web de Liferay és el portal institucional amb tots els sites de la UPF. A l'hora d'editar i crear continguts per les vostres webs i intranets cal que entreu al Campus Global amb el vostre usuari habitual de Campus Global:

Un cop a dins el Campus Global, si desplegueu el menú principal, veureu el botó "Els meus llocs web":

Menú esquerre Campus Global

 

Aquesta opció mostra una pàgina que llista tots els sites de liferay als quals se us ha assignat algun tipus d'accés, ja sigui com a administradors, editors o permís de lectura a intranets privades. 

 

Accés per a usuaris externs

Si cal donar permisos d'edició i/o visualització a usuaris externs de la UPF, com investigadors d'altres universitats o professors visitants, cal que aquests usuaris comptin també amb un número identificador a SAU per tal d'accedir a la plataforma Liferay de la mateixa manera que ho fan els usuaris UPF.

Per això cal que els responsables de la web facin la petició d'autorització a SAU al seu suport administratiu.