Certificat Acadèmic Personal (CAP)

Procediment

  • Els estudiants que teniu carnet UPF amb certificació digital o bé DNI electrònic, poden sol·licitar el certificat acadèmic a través de la Secretaria virtual de la UPF
  • També us podeu adreçar al Punt d'Informació a l'Estudiant o mitjançant un correu electrònic a l'Oficina de Postgrau i Doctorat ([email protected]
  • Idioma del Certificat: cal especificar si es vol el certificat en català, en castellà o en anglès

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Preu

La taxa corresponent al curs 2023-2024 són 27,27€

Resolució

En el termini de set dies.

Competència

Universitat Pompeu Fabra

Altres certificats

Procediment

L'estudiant podrà sol·licitar la certificació de circumstàncies no incloses al Certificat Acadèmic Personal (CAP)

  • Sol·licitud presencial: la sol·licitud es fa mitjançant aquest formulari del qual s'han de presentar dues còpies degudament emplenades al Punt d'Informació a l'Estudiant. El pagament es farà amb la targeta de crèdit en el mateix Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Sol·licitud no presencial: Caldrà que contacteu amb la Secretaria dels vostres estudis per tal de fer la sol·licitud. En aquest cas, el pagament es farà per transferència bancària al número de compte: ES74 0049 1806 99 2412053335 del Banc Santander Central Hispano. Caldrà adjuntar el comprovant de l'ingrés i el formulari degudament emplenat i signat.

 

 

Preu

15 euros (*)

 

(*) Aquest preu no dóna lloc a cap bonificació sobre aquest import.

Entrega

L'estudiant podrà recollir el certificat en el Punt d'Informació a l'Estudiant en el termini de 7 dies. També hi ha la possibilitat de rebre el certificat per correu postal. En aquest cas, l'estudiant haurà de satisfer també el preu d'enviament, que és de 5 euros per al territori nacional i de 7 euros per a l'estranger.

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Competència

Cap de la Secretaria.

Idioma

Cal especificar si es vol el certificat en català, castellà o anglès.