Certificat Acadèmic Personal (CAP)

 Descripció 

Un certificat acadèmic personal (CAP) és un document oficial que reflecteix la informació acadèmica del teu expedient.

L’expedició del CAP comporta el pagament dels preus administratius corresponents que marca el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic. 

 Procediment

L'estudiant sol·licita el certificat per Secretaria Virtual de la UPF. En finalitzar el procés, en pocs minuts, rebrà el certificat per correu electrònic.

Si el certificat acadèmic s'ha de legalitzar o bé es necessita la impressió en paper, cal sol·licitar-lo mitjantçant un imprés al PIE i realitzar previament el pagament. Igualment, les sol·licituds en què es demana alguna informació addicional, cal formalitzar-les mitjançant un imprès al Punt d'Informació a l'Estudiant.

Important:

  • Les qualificacions no apareixen al certificat acadèmic personal fins que les actes no han estat tancades per la secretaria (consulta a la teva secretaria les dates de tancament)
  • Idioma del Certificat: No cal especificar, obtindrà el certificat en català, castellà i anglès.

 Termini

Durant tot el curs acadèmic.

 Preu

La taxa d'emissió d'aquest certificat és de 27,27 €* d'acord amb el que preveu el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.
 

*Bonificacions:

  • Família nombrosa de la categoria general: 13,63 €
  • Família nombrosa de categoria especial: no s'ha d’abonar la taxa (gratuït)
  • Estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%: no s'ha d’abonar la taxa (gratuït)
  • Estudiant víctima de violència de gènere (fills i filles dependents): no s'ha d’abonar la taxa (gratuït)
  • Estudiant víctima d’actes terroristes (cònjuge, fills i filles dependents): no s'ha d’abonar la taxa (gratuït)

Altres certificats

Procediment

L'estudiant podrà sol·licitar la certificació de circumstàncies no incloses al Certificat Acadèmic Personal (CAP)

  • Sol·licitud presencial: la sol·licitud es fa mitjançant aquest formulari del qual s'han de presentar dues còpies degudament emplenades al Punt d'Informació a l'Estudiant. El pagament es farà amb la targeta de crèdit en el mateix Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Sol·licitud no presencial: Caldrà que contacteu amb la Secretaria dels vostres estudis per tal de fer la sol·licitud. En aquest cas, el pagament es farà per transferència bancària al número de compte: ES74 0049 1806 99 2412053335 del Banc Santander Central Hispano. Caldrà adjuntar el comprovant de l'ingrés i el formulari degudament emplenat i signat.

Preu

15 euros (*)

(*) Aquest preu no dóna lloc a cap bonificació sobre aquest import.

Entrega

L'estudiant podrà recollir el certificat en el Punt d'Informació a l'Estudiant en el termini de 7 dies. També hi ha la possibilitat de rebre el certificat per correu postal. En aquest cas, l'estudiant haurà de satisfer també el preu d'enviament, que és de 5 euros per al territori nacional i de 7 euros per a l'estranger.

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Competència

Cap de la Secretaria.

Idioma

Cal especificar si es vol el certificat en català, castellà o anglès.