Procediment

Sol·licitud (indicar motiu de la renúncia a la matrícula amb justificació documental)

Termini

Fins al 30 de novembre.

Competència

Cap del Servei de Gestió Acadèmica.