Procediment

 

Sol·licitud

Consulta la web de Mínors per a les diferents especificitats del mínor que estàs construint.

Termini

Des de l'inici del curs acadèmic fins al 31 de maig.

 

Resolució

Concessió automàtica, sempre i quan es cumpleixin els requisits de cada activitat i del mínor que tens obert, atès que totes les activitats estàn aprovades prèviament.

En cas de no poder incorporar l'activitat sol·licitada ho informarem per correu electrònic a la persona interessada.

Requisits

Cal haver cursat l'activitat durant els teus estudis a la UPF

Important

Aquestes incorporacions es poden sol·licitar en qualsevol moment dels estudis, un cop s'hagi finalitzat l'activitat.

El nombre màxim de crèdits que s’incorporen al mínor ve determinat per les característiques de cada mínor.

MÍNOR EN PLURILINGÜISME

Per a la incorporació de crèdits d'idiomes al mínor en Plurilingüisme els estudiants haureu de verificar les possibles incompatibilitats existents entre el vostre pla d'estudis i el reconeixement de determinats nivells d'idiomes.

Trobaràs tota la informació als següents links

Acreditacio-de-coneixements-d-idiomes 

Obtenció mínor plurilingüsime 

 

 

: