Descripció

El règim de seguiment ordinari dels estudis de doctorat serà a temps complet, però a petició teva, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar una dedicació a temps parcial.

El canvi de dedicació pot tenir implicacions en alguns ajuts a l'estudi, que poden quedar anul·lats amb una dedicació a temps parcial.

Termini

Dins del període ordinari dels estudis de doctorat.

 

Procediment

Consulta a la secretaria del programa de doctorat