CABEZAS, CARMEN

Subdirectora General de Promoción de la Salud
Departamento de Salud

+34 935513577
[email protected]


Doctora en Medicina i Recerca Translacional (Universitat de Barcelona).
Màster en Metodologia de les Ciències de la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Especialista en Medicina Familiar i Comunitària i Medicina Preventiva i Salut Pública.
Diplomada en Sanidad. 

Diploma de Postgrado en Gestión de la Calidad (UAB-Fundació Avedis Donabedian).

Membre des de fa més de 25 anys dels grups de treball sobre Educació per a la Salut del Programa d'Activitats Preventives i de Promoció de la Salut (PAPPS) de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (semFYC) i els grups de treball sobre la prevenció i control  del tabaquisme de les Societats Espanyola i Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Coordinadora d'aquests grups per un període de 5 anys.
Autor de més de 100 publicacions científiques en revistes i capítols de llibres.
Més de 100 conferències convidades en congressos científics, especialment en els camps de la medicina preventiva i promoció de la salut.
Durant 20 anys ha desenvolupat docència i recerca en aquestes mateixes àrees.
Des de 2006 exerceix com Subdirectora general  de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.