Si ets esportista d'alt nivell, la UPF t'ajuda a compatibilitzar la teva activitat acadèmica amb la pràctica esportiva, oferint-te la possibilitat de comptar amb una tutoria personalitzada.

 

Foto: Andrea Rabasa (esportista d'alt nivell UPF).

 

Què és el programa de suport a esportistes d'alt nivell?

La UPF ofereix als seus estudiants un programa de suport a esportistes d'alt nivell que té, com a principal objectiu, ajudar a l'esportista universitari d'alt nivell a compatibilitzar la seva activitat esportiva amb la seva activitat acadèmica, impulsant l'accés, seguiment i finalització dels seus estudis universitaris.

L'alumnat que s'acull a aquest programa disposa d'un servei de tutoria, per part de professorat de la Universitat del mateix estudi de l'alumne. La persona que realitza la tutoria li ajudarà a planificar i adequar el seu calendari acadèmic [pràctiques, activitats docents, exàmens] amb el seu calendari esportiu [entrenaments, concentracions, competicions], de manera que podrà obtenir el màxim rendiment d'ambdues activitats.

En definitiva, aquest programa possibilita al col·lectiu d'esportistes d'alt nivell la total integració en el sistema educatiu universitari.

 

Vols participar en el programa de suport a esportistes d'alt nivell?

 

Requisits

Si ets estudiant de la UPF i vols formar part d'aquest programa en el curs 2017-2018, has de complir algun dels requisits següents:

a) Ser en l'any en curs o en l'any anterior esportista d'alt nivell, d'acord amb allò establert en el Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol. (Trimestralment es publica al BOE el llistat d'esportistes d'alt nivell).

b) Esportistes que certifiquin per les diferents federacions esportives haver estat convocats a qualsevol selecció nacional en el present any (2017) o en l'any anterior. Cal aportar un certificat justificatiu emès per la Federació corresponent.

c) Esportistes pertanyents al plan A.D.O. i ADOP.

d) Esportistes que hagin participat als Campionats de Món Universitaris 2017 i/o a les Universiades d'Hivern o estiu 2017.

e) Esportistes d'elevat nivell, que siguin proposats per la universitat per trobar-se entre els tres primers classificats en els Campionats d'Espanya Universitaris del curs acadèmic 2016-2017.

f) Esportistes d'Alt Nivell Català que figurin a les llistes de l'any en curs que aprova semestralment la Presidència del Consell Catala de l'Esport i que es publiquen al DOGC.

g) Esportistes d'Alt rendiment que compleixin els requisits de l'article 2.3 apartats d), e), f) i g) del Reial Decret 971/2007 de 13 de juliol sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment.

 

Inscripció

En cas que compleixis els requisits i t'interessi sol·licitar la teva inscripció per al curs acadèmic 2016-17, envia'ns un missatge a [email protected] no més tard del 2-10-17 amb la documentació següent:

Sol·licitud d'inscripció. Model a emplenar

  • Dades personals i de contacte [nom i cognoms, DNI,  telèfons, adreça electrònica].
  • Esport que practiques
  • Dades d'identificació a la UPF [estudi, curs, NIA].
  • Afegeix el document acreditatiu de compliment dels requisits.(Certificat Federació, còpia del BOE o DOGC on figuri el teu nom, etc..)

Fitxa esportiva. Model a emplenar

  • Currículum esportiu actualitzat [el més rellevant, darrers 2 anys].
  • Calendari esportiu previst per al curs 2017-18 [entrenaments, concentracions, competicions...] en cas que el coneguis.
  • Observacions a tenir en compte [necessitats específiques].

Compromís d'acceptació. Model a emplenar (Document imprescindible per participar en el programa)

Si finalment la UPF considera que pots participar en el programa de suport a esportistes d'alt nivell, contactarem amb tu novament per informar-te de la identitat de la persona que assignin els responsables acadèmics dels teus estudis per portar a terme la teva tutorització.

 

Responsabilitats dels estudiants

Els estudiants esportistes d'alt nivell que pertanyen al programa tenen unes responsabilitats que han de complir.

Document amb les responsabilitats dels estudiants

 

Funcions dels tutors

Document amb les funcions dels tutors

 

Contacte

Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) a través del Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU)

Les dades personals facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Activitats socioculturals",  titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de realitzar la difusió i la gestió d'activitats socioculturals organitzades per la Universitat. Aquestes dades només podran ser cedides, amb el consentiment previ de l'interessat, a l'Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) i a d'altres entitats vinculades a la cooperació universitària al desenvolupament amb la finalitat de difondre i gestionar la cooperació al desenvolupament; i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a:

Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona.

 

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
Universitat Pompeu Fabra
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona