Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Catellví. Volum I: De mestres. Volum II: De deixebles

Autors

Lorente, Mercè; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Martí, Jaume; Tebé, Carles (eds.)

Autors UPF

Tipus

Llibres

Editorial

Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària.

Any de publicació

2007

ISBN

84-96742-06-7

Citació completa

Lorente, Mercè; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Martí, Jaume; Tebé, Carles (eds.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Catellví. Volum I: De mestres. Volum II: De deixebles. 1 ed. Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària.; 2007.

Indicadors bibliomètrics