Comunicar: lingüística para la práctica logopédica

Autors

Carrera-Sabaté, J.; Creus, I.; Estopà, R.

Autors UPF

Tipus

Llibres

Editorial

Horsori

Any de publicació

2017

ISBN

97-8-84-15212-58-4

Citació completa

Carrera-Sabaté, J.; Creus, I.; Estopà, R.. Comunicar: lingüística para la práctica logopédica. 1 ed. Barcelona: Horsori; 2017.

Indicadors bibliomètrics