EnRaonar: lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica

Autors

Estopà, Rosa; Carrera-Sabaté, Josefina; Creus, Imma

Autors UPF

Tipus

Llibres

Editorial

Horsori

Any de publicació

2011

ISBN

9788496108967

Citació completa

Estopà, Rosa; Carrera-Sabaté, Josefina; Creus, Imma. EnRaonar: lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica. 1 ed. Barcelona: Horsori; 2011.

Indicadors bibliomètrics