No s'han trobat resultats

Estopà, R.. Anàlisi d'un corpus de neologismes lexicogràfics de nens i joves. Dins: Observatori de Neologia (ed.). Mots d'avui, mots de demà. 1 ed. Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada - Universitat Pompeu Fabra; 2016. p. 87-96.

Estopà, R.. La neología especializada: términos médicos en la prensa española. Dins: Sánchez, C.; Azorín, D. (ed.). Estudios de neología del español. 1 ed. Universidad de Murcia; 2016. p. 109-129.

Domènech, O.; Estopà, R.; Graells, T.; Sacasas, H.. La neologia semàntica. Dins: Freixa, Judit; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.). La neologia lèxica catalana. 1 ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; 2015. p. 133-146.

Coll-Pérez, A.; Cabré-Castellví, M.T.; Estopà-Bagot, R.. La norma lingüística en el discurso lexicográfico del castellano y el catalán: una primera aproximación. Dins: Molino, A.; Zanotti, S. (eds.). Observing norm, observing usage: lexis in dictionaries and in the media. 1 ed. Bern: Peter Lang; 2014. p. 109-126.

Domènech, O.; Estopà, R.. Prefaci = Preface. Dins: Cabré Castellví, M.T.; Domènech, O.; Estopà, R. (eds.). Nous mots en català: una panoràmica geolectal=New words in Catalan: A diatopic new. 1 ed. John Benjamins; 2014. p. 5-22.

Domènech, O.; Estopà, R.. Sufixació: Suffixation. Dins: Cabré Castellví, M.T.; Domènech, O.; Estopà, R. (eds.). Nous mots en català: una panoràmica geolectal=New words in Catalan: A diatopic new. 1 ed. John Benjamins; 2014. p. 41-66.

Estopà, Rosa. El léxico de la salud: necesidades terminológicas y acceso al conocimiento especializado. Dins: Bente, V.; de Holanda, H. (eds.). Diálogos paradigmaticos: informacaçao para a àrea de saúde. 1 ed. Fortaleza: Universidad de Ceara; 2012.

Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Lorente, Mercè. Ideología y diccionarios especializados. Dins: San Vicente, Félix (coord.); Garriga, Cecilio (coord.); Lombardini, Hugo E. (coord.). Ideolex: estudios de lexicografía e ideología. 1 ed. Monza: Polimetrica; 2011. p. 103-122.

Estopà, R.; Souto, M.; Vidal, V.. Filtres de neologicitat: composició i sitnagmació. Dins: Cabré, M. T.; Estopà, R. (ed.). Les Paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. 1 ed. Vic: EUMO; 2009. p. 111-150.

Estopà, Rosa. Los extractores de terminología: logros y escollos. Dins: Alcina, Amparo; Valero, Esperanza; Rambla, Elena (editores). Terminología y Sociedad del conocimiento. 1 ed. Peter Lang; 2009. p. 117-146.

Estopà, R.. Neologia i filtres de neologicitat: aspectes metodològics. Dins: Cabré, M. T.; Estopà, R. (ed.). Les Paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. 1 ed. Vic: EUMO; 2009. p. 39-49.

Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Mayoral, Cristina. Neologia lèxica i mitjans de comunicació oral . Dins: Martí, Sadurní; Cabré, Miriam (eds.). Actes del Tretzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona, 8-14 de diciembre de 2003. 1 ed. Girona: Publicacions de l¿Abadia de Montserrat; 2007. p. 131-141.

Estopà, Rosa. Introducció. Dins: Estopà, Rosa (coord.). Parlant de llengua amb nens i nenes. 1 ed. Barcelona: Graó; 2006. p. 11-16.

Estopà, Rosa. Introducción. Dins: Estopà, Rosa (coord.). Hablamos de lengua con niños y niñas. 1 ed. Barcelona: Graó; 2006. p. 13-18.

Estopà, Rosa; Lorente, Mercè. Las aplicaciones de la lingüística. Dins: Estopà, Rosa (coord.). Hablamos de lengua con niños y niñas. 1 ed. Barcelona: Graó; 2006. p. 19-34.

Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Cabré, M. Teresa. Lengua y léxico. Dins: Estopà, Rosa (coord.). Hablamos de lengua con niños y niñas. 1 ed. Barcelona: Graó; 2006. p. 95-130.

Estopà, Rosa; Lorente, Mercè. Les aplicacions de la lingüística. Dins: Estopà, Rosa (coord.). Parlant de llengua amb nens i nenes. 1 ed. Barcelona: Graó; 2006. p. 17-31.

Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Cabré, M. Teresa. Llengua i lèxic. Dins: Estopà, Rosa (coord.). Parlant de llengua amb nens i nenes. 1 ed. Barcelona: Graó; 2006. p. 93-129.

Cabré, M. T.; Estopà, R.. Unidades de conocimiento especializado, caracterizado, caracterización y topología. Dins: Cabré, M. T.; Estopà, R.. Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. 1 ed. 2005.

Estopà, R.. Neologismes formats per composició patrimonial i sintagmació. Dins: Estopà, R. (capítol del llibre). Observatori de neologia (2005) Llengua catalana i neologia.. 1 ed. Meteora: 2004.