La comprensión de los informes médicos

Autors

Domènech-Bagaria, O.; Estopà, R.

Autors UPF

Tipus

Capítols llibre

Autors del llibre

Estopà, R. (coord.)

Titol del llibre

Los informes médicos: estrategias lingüísticas para favorecer su comprensión

Editorial

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: delhospital ediciones

Data publicació del Llibre

2020

Pàgines

35-58

ISBN del libre

978-987-1639-97-7

Citació completa

Domènech-Bagaria, O.; Estopà, R.. La comprensión de los informes médicos. Dins: Estopà, R. (coord.). Los informes médicos: estrategias lingüísticas para favorecer su comprensión. 1 ed. Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires: delhospital ediciones; 2020. p. 35-58.