Diagnosticar, hemopoètic, naixement: neologicitat i morfologia de les unitats terminològiques eventives en medicina

Autors

Pozuelo-Ollé, O.; Estopá, R.; Lorente, M.

Autors UPF

Tipus

Capítols llibre

Autors del llibre

de Hoyos, J.C.; Poix, C.; Renwick, A.; Veleanu, C. (eds.)

Titol del llibre

Desafíos de la neología en las lenguas románicas en el siglo XXI

Editorial

Editum. Ediciones Universidad de Murcia

Data publicació del Llibre

2020

Pàgines

23-37

ISBN del libre

9788409233984

Abstract

Els predicats eventius es poden vehicular amb unitats lèxiques de diverses categories gramaticals (noms, verbs, i adjectius). En aquest estudi descrivim el tractament lexicogràfic de setze unitats terminològiques (ULE) eventives formades per sufixació, derivació zero, o composició culta. Establim la neologicitat de les ULE per a dos diccionaris especialitzats en ciències de la salut (TCS i DEMCAT), i verifiquem, si escau, el valor eventiu del contingut de la definició de les ULE.

Citació completa

Pozuelo-Ollé, O.; Estopá, R.; Lorente, M.. Diagnosticar, hemopoètic, naixement: neologicitat i morfologia de les unitats terminològiques eventives en medicina. Dins: de Hoyos, J.C.; Poix, C.; Renwick, A.; Veleanu, C. (eds.). Desafíos de la neología en las lenguas románicas en el siglo XXI. 1 ed. Editum. Ediciones Universidad de Murcia; 2020. p. 23-37.