La comprensió dels informes mèdics

Autors

Domènech-Bagaria, O.; Estopà R.; Vidal-Sabanés, L.

Tipus

Capítols llibre

Autors del llibre

Estopà R. (coord.)

Titol del llibre

L'informe mèdic : com millorar la seva redacció i facilitar-ne la comprensió

Editorial

Fundació Esteve

Data publicació del Llibre

2020

Pàgines

28-45

ISBN del libre

978-8494720475

Citació completa

Domènech-Bagaria, O.; Estopà R.; Vidal-Sabanés, L.. La comprensió dels informes mèdics. Dins: Estopà R. (coord.). L'informe mèdic com millorar la seva redacció i facilitar-ne la comprensió. 1 ed. Fundació Esteve; 2020. p. 28-45.

Indicadors bibliomètrics