Pel que fa a la sostenibilitat, la UPF executa les actuacions del pla estratègic Agenda 21 de la UPF, aprovada en el curs 2007-2008, que s'emmarca en els compromisos adquirits per la Universitat en l'esfera ambiental i que estableix tres grans objectius:

  • fer sostenible la gestió de la mateixa Universitat;
  • sensibilitzar la comunitat universitària per tal de fer-la partícip del nou model de desenvolupament sostenible; i
  • promoure la incorporació dels valors mediambientals en els programes educatius

Les accions i activitats de l'àmbit de la sostenibilitat es difonen des del portal UPF Sostenible.