La R+D, a més de ser èticament acceptable, hauria de ser també socialment desitjable.

Les universitats, com a part del sistema de recerca, no poden ser exclusivament emissores de coneixement.

Cal que també siguin receptores de les necessitats de la societat, mitjançant la participació de tots els agents socials.

La participació representa una oportunitat per dialogar i intercanviar opinions en relació amb la decisió sobre en quin món volem viure i volem que visquin les properes generacions.

Es tracta de cocrear un futur comú i responsable on els resultats de la recerca i la innovació siguin socialment rellevants i desitjables.  I on la societat se senti implicada en els objectius, en les decisions, en la direcció, en la manera i en els resultats de la recerca.

 

Exemples de projectes

  • NERRI. Participació ciutadana. Instruments de "mutual learning" en l'àmbit de la neuromillora (neuroenhancement
  • PACITA. Parliaments and Civil Society in Technology Assessment. The PACITA Mobilisation and Mutual Learning Action Plan will distribute capacity and enhance the institutional foundation for knowledge-based policy-making on issues involving science, technology and innovation, mainly based upon the practices in Parliamentary Technology Assessment (PTA). PTA supports the processes of democratic policy-making on issues involving science, technology and innovation, by providing comprehensive insight into knowledge on opportunities and consequences, by facilitating democratic processes of debate and clarification, and by formulating policy options. From 2011-04-01 to 2015-03-31, closed project.
  • SYNENERGENE. Diàleg obert entorn la R+D en biologia sintètica.
  • VOICES. Punts de vista, opinions i idees dels ciutadans europeus entorn al problema dels residus

 

Més informació