Vés enrere La UPF subvencionarà divuit projectes solidaris impulsats per membres de la comunitat universitària

La UPF subvencionarà divuit projectes solidaris impulsats per membres de la comunitat universitària

S’ha resolt la convocatòria 2023 d’ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible que impulsa UPF Solidària. En aquesta edició hi han optat un total de 25 projectes, molts lligats a la transferència de coneixement i a l’educació com a pilar fonamental. La majoria de les propostes estan orientades cap a la cooperació a països de l’Àfrica, tot i que, gradualment, van augmentant els projectes locals. 

27.02.2023

 

L’objectiu de la convocatòria és concedir ajuts per finançar projectes, activitats o accions vinculades a la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, amb un clar èmfasi en la transferència de coneixement o la formació de formadors. A més dels criteris generals de la convocatòria i de la priorització dels projectes vinculats als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) número 3 (Salut i benestar), número 10 (Reducció de les desigualtats) i número 13 (Acció pel clima), i la relació amb les línies de Benestar Planetari vinculades a aquests ODS, aquest any s’hi ha afegit com a factor prioritari l’ODS número 7 (Energia assequible i no contaminant).

La dotació econòmica de la convocatòria, enguany de 40.000 euros, prové del fons de solidaritat, que inclou fons del pressupost general de la Universitat, el pressupost del Consell Social i les aportacions voluntàries dels membres de la comunitat universitària (estudiants, professors i personal d'administració i serveis) o altres donacions puntuals.

Enguany, la Comissió Avaluadora ha seleccionat divuit projectes, que rebran ajuts que van dels 1.000 euros als 4.000. La Comissió ha estat presidida per la vicerectora Esther Oliveras, i ha estat formada per representants dels diferents col·lectius de la Universitat (PAS, PDI i estudiants), un representant del Consell Social, una persona experta en aquests tipus de convocatòries externes i membres de l’àmbit de Responsabilitat Social de la UPF.

Entre aquests divuit projectes, n’hi ha quatre que seran executats per entitats que es presenten per primera vegada a la convocatòria. N’és un exemple la iniciativa de Radiofonia, de l’associació TEAdir, una activitat que es durà a terme entre Barcelona i Sant Boi de Llobregat en què l’objectiu és promoure la inclusió social i l’empoderament de persones amb TEA gràcies a la creació d’un programa de ràdio.  

Cal destacar també que es desenvoluparan projectes a diferents llocs del món: a l’Àfrica, amb onze projectes, amb la novetat d’una entitat que durà a terme el seu programa a Libèria, un país que encara no havia participat mai en la convocatòria. A més d’un projecte a l’Amèrica del Sud, dos projectes a la zona de l’Àsia-Pacífic i, finalment, un total de quatre projectes a Catalunya, majoritàriament a Barcelona. 

Aprofitem l’ocasió per destacar el resum dels projectes que van rebre dotació econòmica a la convocatòria de l’any 2022: un cop justificats, n’hem creat una infografia per veure, en dades reals, l’impacte de la convocatòria d’ajuts de compromís social i desenvolupament sostenible. 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact