ODS 17A. Diversitat cultural i lingüística per al Desenvolupament Sostenible 

En relació a aquest ODS la UPF està treballant els següents aspectes: