A continuació es publiquen les memòries de verificació del graus impartits per la UPF i els seus centres docents d'ensenyament superior adscrits que inclouen el plans d'estudis i les successives modificacions.

Aquests plans d'estudis podrien no incloure les modificacions pendents d'inserció una vegada verificades pel Consell d'Universitats.

Centres integrats

Centres docents d'ensenyament superior adscrits 

 


 
 

Centres integrats

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Dobles graus:

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

Estudis simultanis:

Facultat de Comunicació

 Estudis simultanis:

Facultat de Dret

Dobles graus: 

 Estudis simultanis:

Facultat d'Humanitats

 Estudis simultanis:

Facultat de Traducció i Interpretació

Dobles grau:

Escola Superior Politècnica

Estudis simultanis:

Centres docents d'ensenyament superior adscrits

ELISAVA Escola Superior de Disseny

      Estudis simultanis:

Escola Superior de Ciències de la Salut

Escola Superior de Comerç Internacional

Escola Superior d'Infermeria del Mar

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus

Dobles graus: 

 

Escola Superior Politècnica Tecnocampus 

Estudis simultanis:

Dobles graus: