El Registre General de la UPF El Registre General de la UPF

El Registre General de la UPF és una unitat administrativa amb consideració d'òrgan administratiu que té per objecte deixar constància oficial de l'ingrés de tot escrit o comunicació que sigui presentat o rebut en qualsevol unitat administrativa de la Universitat Pompeu Fabra, i de l'expedició d'escrits i comunicacions oficials adreçades a altres organismes o a particulars, mitjançant la seva anotació al Registre d'entrada i sortida.

El Registre General de la UPF està mecanitzat i integrat informàticament per la qual cosa es podran realitzar assentaments des de diferents seus que es troben a cadascun dels edificis de la Universitat. La documentació es pot presentar presencialment o electrònicament, en funció del que estableixi cada procediment.

La UPF només admet el registre de la documentació que va adreçada als seus òrgans i unitats. Per tant, la documentació adreçada a l'Estat o a la Generalitat o a una comunitat autònoma o a una altra universitat s'haurà de registrar o lliurar segons el que indiqui la norma o convocatòria que regula el seu procediment.

Seus del Registre General de la UPF Seus del Registre General de la UPF

Tel.: +34 93 542 2000

[email protected]

Horari:

  • De dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 17.00 hores.
  • Divendres: de 9.00 hores a 14.00 hores.

Horaris específics dels períodes de vacances

  • Horari de Setmana Santa (del 15 al 18 d'abril del 2019): de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 hores. 
  • Horari d' estiu (del 17 de juny al 13 de setembre del 2019): de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores. 
  • Horari de Nadal (del 23 de desembre del 2019 al 3 de gener del 2020): de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.

El dia 23 d'abril, Sant Jordi, el Registre General és tancat per ser la Diada Institucional de la Universitat.

Durant el mes d'agost només estarà obert el Registre General de la Universitat a l'edifici Mercè (plaça de la Mercè, 10-12).

Del 27 al 31 de desembre del 2019 només estarà obert el Registre General de la Universitat a l'edifici Mercè (plaça de la Mercè, 10-12).

Els dies 2 i 3 de gener del 2020 estarà obert el Registre General de la Universitat a l'edifici Mercè (plaça de la Mercè, 10-12) i a la seu del Campus del Poblenou (Roc Boronat, 138).