El Registre General de la UPF El Registre General de la UPF

El Registre de la UPF és una unitat administrativa amb consideració d'òrgan administratiu que té per objecte deixar constància oficial de l'ingrés de tot escrit o comunicació que sigui presentat o rebut en qualsevol unitat administrativa de la Universitat Pompeu Fabra, i de l'expedició d'escrits i comunicacions oficials adreçades a altres organismes o a particulars, mitjançant la seva anotació al Registre d'entrada i sortida. Com que està descentralitzat, es podran realitzar assentaments des de les diferents seus que es troben a cadascun dels edificis de la Universitat. La documentació es pot presentar presencialment o electrònicament, en funció del que estableixi cada procediment.

La UPF només admet el registre de la documentació adreçada als seus òrgans i unitats, no té cap conveni subscrit per admetre documentació d'altres institucions públiques i en aquests moments encara no té un registre electrònic que sigui interoperable amb altres administracions. Per tant, la documentació adreçada a l'Estat o a la Generalitat o a una comunitat autònoma o a una altra universitat s'haurà de registrar o lliurar segons el que indiqui la norma o convocatòria que regula el seu procediment.

Seus del Registre General de la UPF Seus del Registre General de la UPF

Tel.: +34 93 542 2000

[email protected]

Horari:

  • De dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 17.00 hores.
  • Divendres: de 9.00 hores a 14.00 hores.

Horaris específics dels períodes de vacances

  • Horari de Setmana Santa (del 15 al 18 d'abril del 2019): de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 hores. 
  • Horari d' estiu (del 17 de juny al 13 de setembre del 2019): de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores. 
    Durant el mes d' agost només estarà obert el Registre General de la Universitat.
  • Horari de Nadal (del 23 de desembre del 2018 al 4 de gener del 2019): de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.

El dia 23 d'abril, Sant Jordi, el Registre General és tancat per ser la Diada Institucional de la Universitat.

Del 27 al 31 de desembre del 2019 només estarà obert el Registre General de la Universitat.