La Universitat Pompeu Fabra ha participat, conjuntament amb altres universitats membres de la CRUE, en l'elaboració d'una 'Guía sobre la protección de datos personales en el ámbito universitario en tiempos de COVID-19'.

Una vegada elaborada, la Guia va ser revisada per l'Autoritat Catalana de Protecció de dades, que va emetre un dictamen en relació la mateixa.

 

Guia sobre la protecció de dades personals en temps de COVID-19 traduida al català amb els comentaris del dictamen de l'Apdcat al respecte

 

La situació creada obliga a la UPF, igual que a la resta d'institucions, a adaptar els seus tractaments de dades personals i a crear-ne de nous per atendre la crisi. L'aplicació d'aquestes mesures no pot anar, però, en detriment del dret a la privacitat que tenen tots els membres de la comunitat universitària i la ciutadania en general. En cas de dubtes sobre aquestes qüestions podeu adreçar-vos per correu electrònic a [email protected]