Un grup de docents i investigadors de llengües estrangeres interessats a comprendre els complexos processos d'ensenyament i d'aprenentatge en el context de l'aula per millorar les nostres  pràctiques docents. En aquest sentit, la recerca que fem és una recerca aplicada i formativa que pren com a punt de partida l'observació, l'anàlisi i la interpretació dels fenòmens que tenen lloc a l'aula. Per la complexitat del context que estudiem, adoptem una perspectiva de recerca multidimensional, és a dir, l'abordem des de diferents perspectives i fent ús d'instruments diversos.