MARTIN PERIS, ERNESTO NAZARIO

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Traducció i Interpretació

+34 93 542 2734
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona


Professor titular de Llengua Espanyola, Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra.

Llicenciat en Filologia Hispànica, Llicenciat en Filologia Germànica i Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació, per la Universitat de Barcelona.

Llocs anteriors: catedràtic d'espanyol com a llengua estrangera a l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes; Director Acadèmic de l'Institut Cervantes; Coordinador d'espanyol en el Servei de Capacitació i exàmens de les Nacions Unides.

La seva docència es concentra en temes relacionats amb l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera i en la formació del seu professorat, principalment en qüestions relatives a la metodologia de l'ensenyament, la lingüística aplicada, l'anàlisi del discurs i la gramàtica pedagògica.

En la seva recerca s'interessa per l'anàlisi de materials didàctics i pels processos d'aprenentatge de llengües estrangeres, especialment la interacció a l'aula i el desenvolupament de l'autonomia. És membre fundador del grup de recerca consolidat [email protected] ("Grup de recerca en ensenyament i aprenentatge de llengües"). (http://www.upf.edu/grael/)És autor o coautor de diverses obres per a l'ensenyament d'espanyol a estrangers i per a la formació del professorat.