Vés enrere Pràctiques a la Fundació Bosch i Cardellat

Pràctiques a la Fundació Bosch i Cardellat

30.05.2022

 

Des de la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell es busca un estudiant (o grup d'estudiants) d'àmbit econòmic per realitzar un treball d'investigació i recerca remunerat sobre la situació de les entitats socials sabadellenques. El treball s'hauria de realitzar al llarg d'aquest estiu i principis del curs següent.

Breu descripció
Des de la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell es vol realitzar un estudi que retrati la situació actual en la que es troben les entitats socials de Sabadell amb l’objectiu de poder aportar propostes que puguin significar un canvi real pels usuaris d’aquestes entitats i de la
societat en global. La intenció amb aquest treball és presentar-lo en societat abans de les eleccions municipals del maig de l’any que ve.

En aquest primer capítol del nostre estudi ens centrarem en la problemàtica que existeix actualment al municipi de Sabadell entre el consistori i les entitats socials que hi operen. Més concretament, ens centrarem (principalment) en les entitats socials més grans i n’analitzarem les seves funcions/serveis, l’ús dels recursos que disposen i d’on provenen aquests recursos.

D’aquesta manera podrem aprofondir en quin ús donen als recursos dels quals disposen així com quin ús podrien donar a una possible ampliació de recursos. L’objectiu d’aquesta primera part de l’estudi és fer un retrat de la situació econòmica de les entitats socials de Sabadell (pressupostos, plantilla, voluntaris, subvencions, usuaris, espais, ...). D’aquesta manera, obtindrem una visió en conjunt de la situació actual d’aquest sector a Sabadell.

Metodologia
Amb els resultats obtinguts de les entrevistes ja realitzades, ens centrarem en crear un marc de comparació per poder comparar la situació entre la nostra ciutat i altres municipis. Si els resultats obtinguts al finalitzar l’estudi son satisfactoris, la nostra contribució al projecte pot ser ampliable a futurs capítols.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact