Al següent quadre es troba recollida tota la documentació referent al seguiment i processos de garantia de la qualitat de la formació que s’ofereix a la Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i Socials.

 

Graus

TITULACIÓ MEMÒRIES INFORMES D’AVALUACIÓ INTERNA INFORMES D’AVALUACIÓ EXTERNA (AQU) PREMIS, RECONEIXEMENTS I DISTINCIONS INDICADORS DE QUALITAT
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Memòria de la titulació

Informes de seguiment parcials i complets:

Autoinforme per a l'acreditació del títol

Avaluació de la sol·licitud d'acreditació de títol oficial

Avaluació de la  sol·licitud de modificació de títol oficial

Programa d'acreditació: Avaluació de centres

Informe d'avaluació del seguiment de la titulació

 
Informe de valoració del seguiment

Resolució d'acreditació del Grau - Ministerio

Certificat d'acrediació del Grau - AQU

Enquesta de satisfacció de l'alumnat graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració

 

Enquesta al professorat del Departament de Ciències Polítiques i Socials

 

Enquesta a l'alumnat graduat a la UPF

 

Valoració de resultats d' inserció laboral dels estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració

 

Enquesta de valoració de l'alumnat graduat del Grau en Filosofia, Política i Economia

 

UPF en xifres

 

Igualtat de gènere


Quadres de comandament (UPEQ)

Grau en Filosofia, Política i Economia

Memòria de la titulació

Mecanismes coordinació GDFE

Informes de seguiment parcials i complets:

   


Màsters

TITULACIÓ MEMÒRIES INFORMES D’AVALUACIÓ INTERNA INFORMES D’AVALUACIÓ EXTERNA (AQU) PREMIS, RECONEIXEMENTS I DISTINCIONS INDICADORS DE QUALITAT
Màster de Recerca en Ciència Política Memòria per a la sol·licitud de verificació de la titulació

Informes de seguiment parcials i complets:

Informe d'acreditació. Dimensió adicional d'interacció entre la recerca i la docència

Informe d'acreditació. Dimensió adicional d'internacionalització

Autoinforme per l'acreditació del títol

Avaluació de la sol·licitud d'acreditació de títol oficial

Programes d'acreditació:

Resolució d'acreditació del màster - Ministerio

Certificat d'acreditació - AQU

 

 

UPF en xifres

Quadres de comandament (UPEQ)

Resultats de satisfacció:

Màster en Filosofia Política

 

 

Memòria per a la verificació

Informes de seguiment:

Autoinforme per a l'acreditació del títol

Avaluació de la sol·licitud d'acreditació de títol oficial

Informe d'avaluació de seguiment de la titulació


Informe de valoració de seguiment

Programes d'acreditació:

Resolució d'acreditació del màster - Ministerio

Certificat d'acreditació - AQU

Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat

 

 

Memòria per a la verificació

Informes de seguiment:

Autoinforme per l'acreditació del títol

Informe de verificació

Avaluació de la sol·licitud d'acreditació de títol oficial


Informe de valoració de seguiment


Programes d'acreditació:

Resolució d'acreditació del màster - Ministerio

Certificat d'acrediació - AQU

Màster en Gestió de la Immigració Memòria per a la sol·licitud de verificació de la titulació

Informes de seguiment:

Autoinforme per l'acreditació del títol

Avaluació de la sol·licitud d'acreditació de títol oficial

Informe d'avaluació de seguiment de la titulació


Informe de valoració del seguiment

Programes d'acreditació:

Resolució d'acreditació del màster - Ministerio

Certificat d'acreditació - AQU

Màster en Estudis Migratoris
(antic MA en Gestió de la Immigració)
Memòria per a la sol·licitud de verificació de la titulació     Resolució d'acreditació del màster - Ministerio
Màster de Recerca en Sociologia i Demografia

 

 

Memòria per al a verificació

Informes de seguiment:

Autoinforme per l'acreditació del títol

Avaluació de la sol·licitud d'acreditació de títol oficial

Informe de valoració de seguiment


Programes d'acreditació:

Resolució d'acreditació del màster - Ministerio

Certificat d'acreditació - AQU

Doctorat

MEMÒRIES

INFORMES D'AVALUACIÓ INTERNA

INFORMES D'AVALUACIÓ EXTERNA (AQU)

PREMIS, RECONEIXEMENTS I DISTINCIONS

INDICADORS DE QUALITAT

Memòria de la titulació

Informe de seguiment 2012-16

Autoinforme per a l'acreditdació del títol

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial

Avaluació de la sol·licitud d'acreditació de títol oficial

Resolució positiva de verificació del Doctorat - Ministerio

Resolució de Menció cap a l'Excel·lència 2011 (MEE2011-0544)

 

UPF en xifres


Quadres de comandament

Quadres de comandament (nacionalitats)

Enquesta de satisfacció de doctorands i doctorandes amb el programa de doctorat de Ciències Polítiques i Socials

Enquesta satisfacció de directores i directors de tesi  amb el programa de doctorat de Ciències Polítiques i Socials

Enquesta d'inserció laboral