Vés enrere REPORTATGE: Formant periodistes multimèdia

REPORTATGE: Formant periodistes multimèdia

Els alumnes del grau en Periodisme duen a terme l'activitat a la Redacció Integrada del campus del Poblenou de la UPF, una gran newsroom on poden treballar simultàniament fins a setanta estudiants. Els continguts produïts es publiquen a El Punt Avui, Barcelona Televisió, Vilaweb i UPF.Ràdio, a través de la marca Cetrencada.
28.10.2014

 

aula taller integratDes de fa uns anys hi ha la tendencia global dins els mitjans de comunicació de transmetre la informació amb tots els llenguatges possibles: audiovisual, sonor, escrit i digital, el que s'anomena convergència de redaccions. D'aquesta manera, un determinat mitjà pot tenir la seva publicació escrita, una emissora de ràdio, un canal de televisió i la seva pàgina a Internet. Aquesta integració funciona en diferents sentits. D'una banda, des de la lògica empresarial, és una manera d'optimitzar els recursos humans i els materials de la redacció. De l'altra, des del punt de vista dels usuaris, aquests cada vegada estan  més acostumats a rebre informació a través dels diferents canals, el que se'n diu el multimèdia.

"I això vol dir que el periodista s'ha d'anar acostumant al fet que no treballarà només per premsa, només per ràdio o només per televisió, sinó que ho haurà de fer tenint el cap posat alhora en els diversos mitjans que poden arribar a l'usuari. I, per tant, a aquesta tendència, que és bastant imparable, tractem de donar-li resposta aquí, a la redacció integrada, formant un tipus de professional que no ha de ser el que se'n diu el 'periodista orquestra', sinó una persona que tingui un perfil que realment l'habiliti per a aquest treball multimèdia", afirma el professor Salvador Alsius, creador de l'assignatura Taller Integrat de Periodisme que cursen els alumnes de tercer curs del grau en Periodisme de la UPF.

En aquesta assignatura, sota el paraigua de la marca Cetrencada, els estudiants treballen els llenguatges televisiu, radiofònic, escrit i digital de manera integrada. L'assignatura es divideix en aquests quatre trams i els estudiants cursen les quatre modalitats al llarg del curs. Tot i que cada tram funciona de manera independent, els alumnes estableixen sinèrgies entre ells per abordar determinades temàtiques de manera conjunta o branques de l'assignatura al llarg del curs.

L'activitat es duu a terme a la Redacció Integrada del campus del Poblenou de la UPF, una gran newsroom on poden treballar simultàniament fins a setanta estudiants. L'espai està compost dels ordinadors i les impressores amb els quals s'edita la premsa impresa, dels locutoris de ràdio i de la sala de controls i el plató de televisió. En funció de l'activitat prevista, la redacció es pot dividir en tres espais separats mitjançant panells mòbils, o bé ser un únic espai diàfan, com les actuals redaccions dels mitjans de comunicació.

Els productes de comunicació de premsa, televisió i Internet que elaboren els estudiants dins de la marca Cetrencada tenen una gran difusió externa, ja que són inclosos de manera regular dins dels continguts de tres mitjans destacats dins l'àmbit comunicatiu català: El Punt Avui , Barcelona Televisió (BTV) i Vilaweb. Aquesta col·laboració és fruit del conveni que la UPF va signar l'octubre del 2011 amb aquests tres mitjans de comunicació.

platótlevisióQuatre magazins anuals a BTV

"Al tram de televisió fem notícies i reportatges. Treballem amb vídeo, editem i gravem, per tal de poder fer dos informatius que emetem per Internet i que es poden trobar tant a Youtube com a la web de Cetrencada. També fem un magazín, que s'emet per Barcelona Televisió. Són un conjunt de reportatges que van dirigits, més aviat, a un públic juvenil. El fet que aquest programa és fet només per estudiants ens permet elaborar un producte fresc i creatiu", comenta l'estudiant Laia Ros.

Vuit suplements anuals que s'encarten amb el diari El Punt Avui

"En el taller de premsa escrita fem dos números en el transcurs de dos mesos. Bàsicament ens repartim diverses funcions. És el plantejament d'una redacció que es pot trobar a qualsevol mitjà i cadascú té la seva funció. Hi ha un equip d'edició, un director de fotografia, redactors, correctors, etc.", explica Marc Ferragut, un dels estudiants col·laboradors. "El número que s'encarta amb El Punt Avui té vuit pàgines: un reportatge central, una entrevista, una contra, una segona pàgina més de presentació de personatges, una agenda i una pàgina de cròniques", concreta.

Reportatges per a Vilaweb

"En el tram d'Internet el que fem és aprendre a redactar i a construir un relat amb el llenguatge destinat a Internet amb elements gràfics i visuals i gràcies a la Universitat tenim una projecció real com la plataforma de Vilaweb, la qual cosa ens permet tenir un primer contacte amb el món real i que els nostres reportatges tinguin visibilitat", apunta l'estudiant Natàlia Capdevila. "Aquí se'ns ensenya a utilitzar eines digitals, interactives i també vídeo i àudio. Internet és realment el periodisme on abarques tots els àmbits", afegeix.

Continguts per a UPF.Ràdio

TallerintegratLa producció pròpiament de ràdio que realitzen els estudiants dins del Taller Integrat de Periodisme (i que pot incloure continguts similars als elaborats per a premsa o web) es difon a través d' UPF.Ràdio, l'emissora de ràdio de la Universitat. Com assenyala l'estudiant Anna Pérez: "Al tram de ràdio el que vam començar fent van ser exercicis de locució i informatius. Cada cop més treballats, amb més talls de veu i amb la cobertura de més esdeveniments. També fem un magazín d'una hora i programes propis de Cetrencada, com poden ser el "Caçatuits" o el "Traçant la jugada".

Cetrencada és un mitjà multiplataforma d'àmbit català adreçat a un públic jove. De moment, no es pot comparar amb projectes de comunicació d'altres universitats de Catalunya, ja que la "redacció integrada" és una de les darreres innovacions de les facultats de periodisme. Pel que fa a la convergencia de redaccions, no es coneix cap universitat catalana que dugui a terme un projecte similar.

Reportatge sobre el projecte CetrencadaReportatge publicat a la revista upf.edu - número 6 - setembre del 2013

Fotografies: Frederic Camallonga

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact