Vés enrere Les facultats de Polítiques i Comunicació de la UPF sumen talent a través del Diari de Barcelona

Les facultats de Polítiques i Comunicació de la UPF sumen talent a través del Diari de Barcelona

Ambdós centres han arribat a una acord que permetrà als estudiants dels graus en Ciències Polítiques i de l’Administració i en Filosofia, Política i Economia cursar una optativa. Es tracta d’una iniciativa d’innovació docent a través de la qual els estudiants d'aquests dos graus aportaran valor afegit al mitjà multiplataforma, sobretot pel que fa a la capacitat d’anàlisi política i anàlisi de dades.

16.03.2023

Imatge inicial

Les facultats de Ciències Polítiques i Socials i de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra han arribat a un acord de col·laboració, que permetrà a estudiants dels graus en Ciències Polítiques i de l’Administració i en Filosofia, Política i Economia cursar l’optativa “Anàlisi Política: Diari de Barcelona” (a partir del curs 2023-2024), així com fer pràctiques curriculars durant els mesos d’estiu (ja a partir del curs actual), a aquest mitjà multiplataforma.

Amb la participació i les tasques que portin a terme els estudiants dels dos graus de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, el Diari de Barcelona reforçarà la seva vessant més política i d’anàlisi de dades. D’altra banda, una de les competències cabdals que busquen desenvolupar aquests dos graus són la capacitat d’anàlisi, el pensament crític i la comunicació, i els mitjans de comunicació és un dels àmbits en els quals aquestes competències es poden treballar més plenament.

Abel Escribà: "Crec que els nostres estudiants podran aportar valor afegit al Diari de Barcelona"

Segons Abel Escribà, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, “estem molt satisfets, és un acord molt profitós per a les dues parts. A la facultat intentem que els estudiants tinguin una docència interdisciplinària: una vessant important en la ciències polítiques és analitzar la realitat des d’un punt de vista polític, i també saber-la explicar. Crec que els nostres estudiants podran aportar valor afegit al Diari de Barcelona, tant pel que fa a l’anàlisi política i social com a l’anàlisi de dades.”

Per a Carles Pont, degà de la Facultat de Comunicació, “aquest acord és un pas més per convertir el Diari de Barcelona en el projecte compartit que volem que sigui per a tots els graus i estudis de la UPF que s’hi sentin cridats a participar-hi. És un espai de suma de complicitats. Aquesta vegada estem molt contents perquè creiem que hem passat de les paraules als fets gràcies a la predisposició, energia i empenta de tothom”.

El Diari de Barcelona (diaridebarcelona.cat) és un projecte d’innovació educativa creat des de la Facultat de Comunicació de la UPF. Iniciat l’abril del 2020 a iniciativa del grau en Periodisme, es fa conjuntament amb els graus de Comunicació Audiovisual i el de Publicitat i Relacions Públiques, a més d’altres graus i màsters de la Universitat. La seva característica primordial és que es tracta d’un diari pensat i fet pels estudiants, que generen i editen tots aquests continguts i ho fan en diversos formats multi-plataforma.

Una optativa que treballarà un ampli ventall de competències

L’optativa “Anàlisi política: Diari de Barcelona” s’oferirà a partir del curs vinent (2023-2024) als estudiants de tercer i quart curs dels graus en Ciències Polítiques i de l’Administració i Filosofia, Política i Economia. Constarà de quatre crèdits ECTS (100 hores de dedicació de l’estudiant), serà impartida en català i es podrà cursar durant el primer, segon o tercer trimestre (10 estudiants per trimestre).

Els 10 estudiants s’integraran a l’equip del Diari de Barcelona durant les 10 setmanes del trimestre corresponent. La seva responsabilitat serà la de participar activament i la d’aportar les seves capacitats i competències adquirides al grau per tal de generar i editar continguts d’anàlisi política i social d’alta qualitat i basada en dades en els diversos formats del Diari.

La possibilitat de cursar aquesta optativa sorgeix en un context en què la presència i la participació de politòlegs i politòlogues (i de científics i científiques socials en general) en mitjans de comunicació, tant televisius com digitals, ha crescut notablement en els darrers anys. Es tracta d’un àmbit de professionalització creixent i molt influent pel que fa a la transferència social d’informació i coneixement.

Així, en el marc de l’optativa, està previst que puguin treballar competències generals (per exemple, reunir i interpretar dades rellevants; emetre judicis que incloguin una reflexió; transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat) i bàsiques (capacitat d’anàlisi i síntesi, d’adaptar-se a noves situacions, d'organitzar i planificar, treball en equip, iniciativa i esperit emprenedor, etc.).

També adquiriran competències transversals (identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat) i específiques de l’àmbit de la ciència política, com ara analitzar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics, el comportament dels actors polítics, el funcionament dels processos electorals o aplicar els mètodes i les tècniques d'investigació política i social, entre d’altres.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

04. Educació de qualitat
17. Aliança pels objectius
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació