El curs 2021-22, per fer front a la crisi sanitària causada per la Covid-19, la Facultat de Ciències Polítiques i Socials ha adoptat un model docent semipresencial en el Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració.

Pel que fa al primer trimestre, les assignatures de formació bàsica i obligatòries tindran presencialitat reduïda a les classes teòriques i presencialitat total als seminaris. Les assignatures optatives seran totalment presencials.

Aquest model híbrid de docència pot patir modificacions en funció de l’evolució de la pandèmia en cada moment, ja que la Facultat anirà modulant la seva resposta per adaptar-se a la situació. En cas que es produeixin canvis en les condicions de presencialitat, s’informarà convenientment a l'alumnat.

Consulta online horaris classe
 

Plantilles en PDF dels horaris:

IMPORTANT:

* Qualsevol modificació durant el curs es veurà reflectida a l'apartat "Horaris" online (els pdf poden no estar actualitzats)

* Cal tenir en compte que aquests horaris poden canviar si les circumstàncies sanitàries ho aconsellen.

 

Primer Curs

Segon Curs

Tercer Curs

Quart Curs

Plantilles en PDF dels horaris de les optatives 2021-2022 (actualitzat 05.07.21)