Consulta online els horaris de classe del curs 2023-2024.
 

Plantilles en PDF dels horaris:

IMPORTANT:
* Qualsevol modificació durant el curs es veurà reflectida a l'apartat "Horaris" online (els pdf poden no estar actualitzats.
* Cal tenir en compte que aquests horaris poden canviar si les circumstàncies sanitàries ho aconsellen.

 

Primer Curs

Segon Curs

Tercer Curs

Quart Curs

Plantilles en PDF dels horaris de les optatives 2023-2024 (actualitzat 07.07.23)