BOERTIEN, DIEDERIK

Professor associat
Departament de Ciències Polítiques i Socials
Sociologia

[email protected]
Edifici Jaume I, 08005 Barcelona