DOMINGUEZ RODRIGUEZ, ANTIA

Professora Associada
Departament de Ciències Polítiques i Socials
Sociologia

[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona