CLAVEROL TORRES, LAIA

Professora Associada
Departament de Ciències Polítiques i Socials
Ciència Política i de l'Admin.

[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona