JORDANA CASAJUANA, JACINT

Catedràtic d'universitat
Departament de Ciències Polítiques i Socials

+34 93 542 2376
jacint.jordana@upf.edu
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID